logotype

Biuro Rachunkowe Edyta Suchoicka

Edyta Suchoicka absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe „Obsługa finansowa jednostek budżetowych” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Biuro działa na podstawie Świadectwa Kwalifikacji nr 15603/99 wydanego w 1999r. przez Ministerstwo Finansów potwierdzającego uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. Od 2000 roku prowadzimy obsługę rachunkową przedsiębiorstw oraz osób prowadzących działalność gospodarczą o różnorodnym profilu.

Specjalizujemy się w:

  • prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
  • prowadzeniu ksiąg przychodów i rozchodów,
  • prowadzeniu innych ewidencji podatkowych,
  • prowadzeniu dokumentacji kadrowo-płacowej,
  • prowadzeniu rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
  • sporządzaniu sprawozdań finansowych i statystycznych,
  • rozliczaniu dotacji unijnych.

lok. 3

tel.: 500 238 893

tel/fax: 85 742 42 72

© 2019  Rzemieślnik I Białystok BEMA11