Lokal nr 46 - BEMA11

BEMA 11

Wieloletnie doswiadczenie
i utrwalona marka.
Istniejemy od 1974 roku.
BEMA 11
Zapraszamy
Przejdź do treści

Lokal nr 46


Adwokat dr  Ewa Kosior świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Oferuje usługi także w języku angielskim i rosyjskim. Posiada kwalifikacje do prowadzenia mediacji potwierdzone certyfikatami Polskiego Centrum Mediacji  i Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo – Handlowej.
 
 
Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu:
 
→ Prawa rodzinnego, w tym sprawy o rozwód lub o separację, o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o podział majątku wspólnego, o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, dotyczące władzy rodzicielskiej, o alimenty i ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego, o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 
 
Prawa rzeczowego, w tym sprawy o ochronę prawa własności i posiadania, o eksmisję, o zasiedzenie prawa własności nieruchomości, o zniesienie współwłasności, o ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu, o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy, w tym korzystania ponad udział we współwłasności, sprawy wieczystoksięgowe
 
 
Prawa spadkowego, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku, o dział spadku i zachowek, o wydanie zapisu
 
 
Wykonywania zobowiązań, w tym sprawy o zapłatę, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadku komunikacyjnego, braku nadzoru lub błędu w sztuce medycznej i, sprawy o ochronę dóbr osobistych, windykacja należności, reprezentowanie Klientów przed organami egzekucyjnymi
 
 
Prawa pracy, w tym sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
 
 
Prawa gospodarczego, w tym windykacja należności, rejestracja spółek, sprawy upadłościowe
 
 
Prawa karnego, wykroczeń  i wykonawczego, w tym obrona w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami, reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, sprawy o wykonanie kary w formie dozoru elektronicznego, o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w karze lub o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności, o orzeczenie kary zastępczej lub o rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności
 
 
Godziny otwarcia:
 
pon – pt.  9:00 – 17:00, spotkania umawiane telefonicznie
 
 
Telefon:
 
komórkowy  887-713-858
 
 
Inne dane:
 
mail: adw. ewa.kosior@gmail.com
 
NASZ CEL
Zrozumienie potrzeb i wymagań klientów oraz wyjście im naprzeciw. Chcemy sprawić, aby dzięki jakości usług klienci wracali do miejsc, gdzie spotkali się z kompetentnymi sprzedawcami, doświadczeniem, wiedzą i pomocą w rozwiązywaniu problemów.

O NAS
Pierwsza galeria w Polsce płn.wschodniej i najstarsza powstała w Białymstoku. Na rynku usług jesteśmy od 1974 roku. W naszej galerii mają siedziby firmy reprezentujące różne branże.


Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści